[GrabBike Delivery]โปรโมชันประกันรายได้ประจำสัปดาห์ (17-23 กรกฎาคม 2560)

ประกันรายได้พื้นที่โซน 1

17-23Jul Deli CBD.png

 

ประกันรายได้พื้นที่ โซน 2

17-23Jul Deli nonCBD.png

 

ประกันรายได้สำหรับพาร์ทเนอร์ใหม่

ประกันรายได้สำหรับพาร์ทเนอร์ใหม่จะได้รับโปรโมชันประกันรายได้แบบรายวัน ดังนี้

  • ประกันรายได้ 350 บาท เมื่อรับงานครบวันละ 4 งาน

  • ประกันรายได้ 750 บาท เมื่อรับงานครบวันละ 8 งาน

***ประกันรายได้สำหรับพาร์ทเนอร์ใหม่มีระยะเวลา 2 รอบอินเซนทีฟ นับจากวันที่เปิดระบบ

(หากพาร์ทเนอร์ใหม่ได้รับยอดประกันรายได้ตามโปรโมชันปกติ ระบบจะเลือกจ่ายยอดที่มากกว่าโดยอัตโนมัติ)

 

โบนัสแนะนำเพื่อนใหม่

 

เงื่อนไขการรับเงินอินเซนทีฟจาก GrabBike

  • คะแนนการรับงานไม่ต่ำกว่า 85%

  • คะแนนการยกเลิกงานรวมไม่เกิน 20% 

  • การคำนวณเงื่อนไขการรับประกันรายได้ของแต่ละประเภทงาน จะมีการคำนวณแยกกัน (พาร์ทเนอร์สามารถดูคะแนนการรับงาน และคะแนนการยกเลิกงานได้จากหน้าแอปพลิเคชัน GrabDriver)

  • สงวนสิทธิ์การจ่ายเงินอินเซนทีฟสำหรับคนขับที่รับงานผ่านแอพ กับGrabBikeเท่านั้น

  • พาร์ทเนอร์สามารถรับงานจากลูกค้ารายเดิมได้โดยจะมีค่าบริการตามปกติ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจ่ายอินเซนทีฟโดยไม่นับงานที่ได้ลูกค้ารายเดิม

  • หากตรวจพบพฤติกรรมการรับงานที่ทุจริต หรือผิดข้อกำหนดของบริษัท จะถูกระงับการจ่ายเงินประกันรายได้ และโบนัสอื่นๆ และอาจถูกเพิกถอนสถานะการเป็นพาร์ทเนอร์ GrabBike

  • การพิจารณาความผิด การกำหนดเงื่อนไขประกันรายได้ หรือโบนัสต่างๆ การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด