ประกาศ (23/01/62)
ตั้งแต่ 24 ม.ค. 62 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป พบกับบริการ Rent รูปแบบใหม่ที่จะช่วยให้การรับงานเป็นไปอย่างสะดวกและง่ายดาย พร้อมปรับราคาขึ้น !

Rent รูปแบบใหม่
รับงานง่าย รายได้เพิ่ม

ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. 62 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ประเภทบริการ Rent จะไม่แยกการเดินทางภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล กับการเดินทางออกนอกจังหวัด (ไม่มี within หรือ outside ต่อท้าย) แต่พาร์ทเนอร์จะสามารถคิดค่าบริการเพิ่มเติม 1,000 บาท หากผู้โดยสารต้องการเดินทางออกนอกกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยแกร็บจะไม่คิดค่าคอมมิสชันจากค่าบริการเพิ่มเติม 1,000 บาท นี้

หมายเหตุ: พาร์ทเนอร์ที่ใช้รถยนต์ที่มียี่ห้อและรุ่นตามแถบสีเขียวในตารางด้านล่างสามารถออกนอกกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้ แต่จะรับได้เฉพาะงาน Car - 2 hours (งาน Rent 2 ชั่วโมง) เท่านั้น

ตรวจสอบยี่ห้อและรุ่นรถยนต์ที่สามารถสมัคร Rent คลิกที่นี่

รถยนต์ที่สามารถสมัคร Rent

1. รุ่นรถในแถบสีเขียวอ่อนจะสามารถรับได้เฉพาะงาน Rent 2 ชั่วโมงเท่านั้น
2. รถยนต์ GrabCar Plus ทั้งหมด (ยกเว้นกระบะ) สามารถสมัครขับและรับงาน Rent ทุกระยะเวลาการเช่าได้

ขั้นตอนการรับงาน Rent รูปแบบใหม่

 1. เมื่อรับงาน Rent คลิกที่ปุ่ม ‘อื่นๆ’ เพื่อดูรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ของผู้โดยสาร

 2. โทรหาผู้โดยสารเพื่อสอบถามจุดหมายปลายทาง

  • หากผู้โดยสารต้องการเดินทางออกนอกพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล แจ้งผู้โดยสารถึงค่าบริการเพิ่มเติม 1,000 บาท

 3. เดินทางไปรับผู้โดยสาร และบริการรับส่งผู้โดยสารตามจุดหมายปลายทางที่ผู้โดยสารต้องการ

 4. (เฉพาะกรณีที่ออกนอกกรุงเทพฯ และปริมณฑล) เมื่อจบงาน กรอกค่าบริการเพิ่มเติม 1,000 บาทในช่อง ‘ค่าทางด่วนและอื่นๆ’

Rent มีรูปแบบการบริการอย่างไร ?

GrabRentNew 17 Jan 62-22.jpg

รายละเอียดค่าโดยสาร (บังคับใช้ตั้งแต่ 24 ม.ค. 61 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป)

 • แกร็บคิดค่าคอมมิสชันสำหรับค่าโดยสารตั้งต้นที่ 25%

 • แกร็บไม่คิดค่าคอมมิสชันสำหรับค่าบริการเพิ่มเติม 1,000 บาท

 
GrabRentNew 17 Jan 62-23.jpg
 

พื้นที่ให้บริการ Rent

 
car - service-area.png
GrabRentNew 17 Jan 62-27.jpg
 

ข้อแนะนำ

หากผู้โดยสารต้องการเดินทางไปยังพื้นที่ที่ไม่ได้ระบุในตารางข้างต้น แกร็บแนะนำให้พาร์ทเนอร์วัดระยะทางจากจุดรับผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทางที่ผู้โดยสารต้องการเดินทางไป

 • หากระยะทางมากกว่า 70 กิโลเมตร: แจ้งผู้โดยสารถึงค่าบริการเพิ่มเติม 1,000 บาท

 • หากระยะทางเท่ากับหรือน้อยกว่า 70 กิโลเมตร: คิดค่าโดยสารตามราคาหน้าแอปฯ


วิธีเลือกประเภทบริการตามเวลาที่ต้องการ


1. เข้าที่เมนู 'เพิ่มเติม'

2. กด 'โปรไฟล์และการตั้งค่า'

3. เลือก 'ประเภทบริการ' แล้วเลือกระยะเวลาเช่าที่ต้องการ/ไม่ต้องการให้บริการ

 
service type.png
 

วิธีการรับงาน

 
Picture1.png
 
 
Picture2.png
 
 
Picture3.png
 
 
Picture4.png
 
 
Picture5.png
 
 
Picture6.png
 

วิธียกเลิกงาน

 
cancellation1.png
 
 
cancellation2.png
 
 

ข้อควรรู้ก่อนรับงาน Rent

 1. พาร์ทเนอร์ควรดูแลผู้โดยสารตลอดระยะเวลาการให้บริการ (รอรับส่งผู้โดยสารจนกว่าจะส่งงาน)

 2. พาร์ทเนอร์ไม่สามารถรับงานอื่นได้จนกว่าจะส่งงาน Rent เรียบร้อยแล้ว

 3. ค่าโดยสารที่ระบุบนหน้าแอปฯ รวมค่าน้ำมัน/ค่าแก๊ซเรียบร้อยแล้ว ห้ามมิให้พาร์ทเนอร์ถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนนี้จากผู้โดยสาร

 4. งานประเภท Rent จะถูกนับรวมในยอดสะสมของ Grab Driver Benefits


กระดานถาม-ตอบ

ข้อมูลทั่วไป

ถาม: แกร็บคิดอัตราค่าใช้บริการแอปพลิเคชัน (ค่าคอมมิสชัน) สำหรับ Rent เท่าไร ?

ตอบ: ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. 61 เป็นต้นไป แกร็บจะคิดค่าใช้บริการแอปพลิเคชันสำหรับงาน Rent ที่ 25%

*แกร็บขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาและเปลี่ยนแปลงค่าใช้บริการแอปพลิเคชันตามความเหมาะสม


ถาม: ค่าโดยสารที่ระบุบนหน้าแอปฯ รวมค่าน้ำมัน/เชื้อเพลิงอื่นหรือไม่ ?

ตอบ: ค่าโดยสารที่ระบุบนหน้าแอปฯ เป็นราคาที่รวมค่าน้ำมันแล้ว ห้ามมิให้พาร์ทเนอร์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนนี้จากผู้โดยสาร


ถาม: ค่าโดยสารที่ระบุบนหน้าแอปฯ รวมค่าที่จอดรถและค่าทางด่วนหรือไม่ ?

ตอบ: ค่าโดยสารที่ระบุบนหน้าแอปฯ เป็นราคาที่ไม่รวมค่าที่จอดรถและค่าทางด่วน หากงานนั้นมีค่าทางด่วนและค่าที่จอดรถ พาร์ทเนอร์สามารถแจ้งให้ผู้โดยสารทราบและยินอม จากนั้นพาร์ทเนอร์ต้องกรอกมูลค่าเพิ่มเติมในช่อง ‘ค่าทางด่วนและอื่นๆ’


ถาม: งาน Rent จะถูกนับรวมในการคำนวณอินเซนทีฟหรือไม่ ?

ตอบ: งาน Rent จะไม่ถูกนับรวมในการคำนวณอินเซนทีฟ เช่นเดียวกับอัตราการรับงาน และอัตราการยกเลิกงานที่จะมีการคำนวณแยกกัน


ถาม: จำนวนผู้โดยสารสูงสุดสำหรับงาน Rent คือกี่ท่าน ?

ตอบ: จำนวนผู้โดยสารสูงสุดสำหรับงาน Rent คือ 4 ท่าน หากพาร์ทเนอร์ได้รับงานที่มีผู้โดยสารมากกว่า 4 ท่าน พาร์ทเนอร์สามารถยกเลิกงานและระบุ 'จำนวนผู้โดยสารมากเกินไป' เป็นเหตุผลของการยกเลิกงาน

แกร็บขอแจ้งว่าแกร็บจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นหากพาร์ทเนอร์รับงานที่มีผู้โดยสารมากกว่า 4 ท่าน โดยอัตราการรับงานจะไม่มีผลต่อการคำนวณอินเซนทีฟของบริการอื่น


การรับงาน

ถาม: ฉันสามารถปิดการรับงาน Rent ในระยะเวลาการให้บริการที่ฉันไม่ต้องการได้หรือไม่ ?

ตอบ: พาร์ทเนอร์สามารถเปิดหรือปิดการรับงานในแต่ละระยะเวลาการให้บริการได้ ยกตัวอย่างเช่น พาร์ทเนอร์สามารถปิดการรับงานระยะเวลาการให้บริการ 8 ชั่วโมงได้หากพาร์ทเนอร์ไม่ต้องการรับงานระยะยาว ในขณะเดียวกันพาร์ทเนอร์สามารถเปิดการรับงาน 2, 4 และ 6 ชั่วโมง


ถาม: อัตราการยกเลิกงานและอัตราการรับงานจะมีผลต่องาน Rent หรือไม่ ?

ตอบ: อัตราการยกเลิกงานและอัตราการรับงานของ Rent จะไม่มีผลต่ออัตราการยกเลิกงานและอัตราการรับงานของ GrabCar อย่างไรก็ตามพาร์ทเนอร์ไม่ควรยกเลิกงานนาทีสุดท้าย หากพบพฤติกรรมดังกล่าว แกร็บจะทำการตรวจสอบและพิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม


ถาม: ฉันจะได้รับค่าโดยสารเมื่อไหร่ หากฉันรับงาน Rent ?

ตอบ: พาร์ทเนอร์จะได้รับค่าโดยสารเมื่อส่งงานเรียบร้อยแล้ว


ระหว่างการเดินทาง

ถาม: ฉันต้องทำอย่างไร หากไปถึงจุดรับแล้วไม่พบและไม่สามารถติดต่อผู้โดยสารได้ ?

ตอบ: หากพาร์ทเนอร์ไม่พบผู้โดยสารที่จุดรับและไม่สามารถติดต่อผู้โดยสารได้เป็นเวลา 10 นาที แกร็บขอแนะนำให้พาร์ทเนอร์ปฏิบัติดังนี้

1. กด 'อื่นๆ' แล้วกด 'ยกเลิก'
2. เลือก 'หาผู้โดยสารไม่พบ' เป็นเหตุผลของการยกเลิกงาน แล้วกด 'ตกลง'


ถาม: ฉันต้องทำอย่างไร หากต้องรอผู้โดยสารที่จุดรับนานเกินกว่า 10 นาที ?

ตอบ: พาร์ทเนอร์จำเป็นต้องแจ้งผู้โดยสารและสามารถกดปุ่ม 'รับผู้โดยสาร' เพื่อเริ่มต้นนับเวลาการให้บริการ


ถาม: ฉันต้องทำอย่างไร หากผู้โดยสารต้องการใช้บริการมากกว่าระยะเวลาที่จองไว้ ?

ตอบ: พาร์ทเนอร์จำเป็นต้องให้บริการผู้โดยสารล่วงเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง แต่หากผู้โดยสารต้องการใช้บริการมากกว่า 1 ชั่วโมง พาร์ทเนอร์สามารถเลือกที่จะรับงานต่อหรือปฏิเสธงานล่วงเวลานี้ได้ อย่างไรก็ตามพาร์ทเนอร์ควรแจ้งผู้โดยสารล่วงหน้าถึงความสะดวกในการรับงานล่วงเวลานี้


ถาม: ฉันจะได้รับค่าโดยสารล่วงเวลาอย่างไร หากผู้โดยสารใช้บริการมากกว่าระยะเวลาที่ผู้โดยสารจองไว้ ?

ตอบ: เมื่อพาร์ทเนอร์กดปุ่ม 'ส่งผู้โดยสาร' หลังจากจบงานแล้ว ระบบจะคำนวณค่าโดยสารล่วงเวลาโดยอัตโนมัติ พาร์ทเนอร์ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติม


ถาม: ฉันต้องทำอย่างไรหากไม่สามารถติดต่อผู้โดยสารได้ในระหว่างการเดินทาง ?

ตอบ: สำหรับงาน GrabPay พาร์ทเนอร์จำเป็นต้องรอจนกว่าจะสิ้นสุดงานที่ผู้โดยสารจองไว้ โดยคุณจะได้รับค่าโดยสารตามปกติ

สำหรับงานที่ชำระเป็นเงินสด กรุณาติดต่อคอลเซ็นเตอร์เพื่อแจ้งถึงปัญหาที่เกิดขึ้น แกร็บจะทำการตรวจสอบ


การส่งงาน

ถาม: ฉันต้องทำอย่างไรหากผู้โดยสารต้องการจบงานก่อนระยะเวลาที่จองไว้ ?

ตอบ: พาร์ทเนอร์สามารถส่งงานก่อนระยะเวลาที่ผู้โดยสารจองไว้หากผู้โดยสารต้องการ โดยพาร์ทเนอร์จะได้รับค่าโดยสารตามปกติ


ถาม: ระยะเวลาการให้บริการจะเริ่มนับและสิ้นสุดที่จุดใด ?

ตอบ: ระยะเวลาการให้บริการจะเริ่มนับเมื่อพาร์ทเนอร์กดปุ่ม 'รับผู้โดยสาร' และจะสิ้นสุดเมื่อพาร์ทเนอร์กดปุ่ม 'ส่งผู้โดยสาร'


ถาม: หากผู้โดยสารต้องการเดินทางออกนอกจังหวัด แต่ไม่เดินทางกลับมาด้วย ฉันควรกดจบงานเมื่อใด ?

ตอบ: เพื่อผลประโยชน์ของพาร์ทเนอร์ แกร็บมีนโยบายในกรณีผู้โดยสารเดินทางออกนอกจังหวัด และไม่ได้เดินทางกลับมาที่จังหวัดที่เรียกรถด้วย พาร์ทเนอร์สามารถขับรถกลับมาให้เข้าเขตพื้นที่ของจังหวัดที่ผู้โดยสารเรียกรถก่อน แล้วจึงกดจบงาน ทั้งนี้ พาร์ทเนอร์จำเป็นต้องแจ้งผู้โดยสารให้ทราบถึงนโยบายนี้อีกครั้งก่อนจบงาน


 

สำหรับผู้ที่ผ่านเงื่อนไขและไม่เคยผ่านการสมัคร Rent สนใจอยากขับ ต้องทำอย่างไร ?

 1. ตรวจสอบเงื่อนไข ศึกษาวิธีการรับงานและกระดานถาม-ตอบด้านล่าง

 2. พาร์ทเนอร์ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ทันทีที่ปุ่ม ‘สมัคร Rent คลิก’ ด้านล่าง

 3. พาร์ทเนอร์จะได้รับการเปิดระบบ Rent ภายใน 5 วันทำการ หากมีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์ที่แกร็บกำหนด


รายละเอียดค่าโดยสาร (30 พ.ย 61 - 23 ม.ค. 62)

 
GrabRentNew 21 Nov 61-06.jpg