ประกาศ

ตั้งแต่ 30 พ.ย. 61 เป็นต้นไป
พาร์ทเนอร์ Rent จะสามารถรับงาน outside BKK ออกต่างจังหวัดได้แล้วโดยไม่ต้องสมัครใหม่ !

บริการ Rent ดีต่อคนขับอย่างไร ?

Rent-01.jpg

Rent (GrabCar) มีรูปแบบการบริการอย่างไร ?

GrabRentNew 21 Nov 61-03.jpg

รถยนต์ที่สามารถสมัคร Rent

 1. รุ่นรถในแถบสีเขียวอ่อนจะสามารถรับได้เฉพาะงาน Rent 2 ชั่วโมงเท่านั้น

 2. รถยนต์ GrabCar Plus ทั้งหมด (ยกเว้นกระบะ) สามารถสมัครขับและรับงาน Rent ทุกระยะเวลาการเช่าได้

 
GrabRentNew 21 Nov 61-05.jpg
 

รายละเอียดค่าโดยสาร (ตั้งแต่ 30 พ.ย 61 เป็นต้นไป)

 
GrabRentNew 21 Nov 61-06.jpg
 

รายละเอียดค่าโดยสาร (18 ต.ค. - 29 พ.ย 61)

 
GrabRent ใหม่.jpg
 

พื้นที่ให้บริการ Rent (within BKK) ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลบางส่วน (เช่น สนามบินสุวรรณภูมิ พุทธมณฑลสาย 2 ศาลายา เป็นต้น)


วิธีเลือกประเภทบริการตามเวลาที่ต้องการ


1. เข้าที่เมนู 'เพิ่มเติม'

2. กด 'โปรไฟล์และการตั้งค่า'

3. เลือก 'ประเภทบริการ' แล้วเลือกระยะเวลาเช่าที่ต้องการ/ไม่ต้องการให้บริการ

 
car.png
 

วิธีการรับงาน

 
Picture1.png
 
 
Picture2.png
 
 
Picture3.png
 
 
Picture4.png
 
 
Picture5.png
 
 
Picture6.png
 

วิธียกเลิกงาน

 
cancellation1.png
 
 
cancellation2.png
 
 

ข้อควรรู้ก่อนรับงาน Rent

 1. พาร์ทเนอร์ควรดูแลผู้โดยสารตลอดระยะเวลาการให้บริการ (รอรับส่งผู้โดยสารจนกว่าจะส่งงาน)

 2. พาร์ทเนอร์ไม่สามารถรับงานอื่นได้จนกว่าจะส่งงาน Rent เรียบร้อยแล้ว

 3. ค่าโดยสารที่ระบุบนหน้าแอปฯ รวมค่าน้ำมัน/ค่าแก๊ซเรียบร้อยแล้ว ห้ามมิให้พาร์ทเนอร์ถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนนี้จากผู้โดยสาร

 4. งานประเภท Rent จะถูกนับรวมในยอดสะสมของ Grab Driver Benefits


กระดานถาม-ตอบ

ข้อมูลทั่วไป

ถาม: แกร็บคิดอัตราค่าใช้บริการแอปพลิเคชัน (ค่าคอมมิสชัน) สำหรับ Rent เท่าไร ?

ตอบ: ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. 61 เป็นต้นไป แกร็บจะคิดค่าใช้บริการแอปพลิเคชันสำหรับงาน Rent ที่ 25%

*แกร็บขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาและเปลี่ยนแปลงค่าใช้บริการแอปพลิเคชันตามความเหมาะสม


ถาม: ค่าโดยสารที่ระบุบนหน้าแอปฯ รวมค่าน้ำมัน/เชื้อเพลิงอื่นหรือไม่ ?

ตอบ: ค่าโดยสารที่ระบุบนหน้าแอปฯ เป็นราคาที่รวมค่าน้ำมันแล้ว ห้ามมิให้พาร์ทเนอร์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนนี้จากผู้โดยสาร


ถาม: ค่าโดยสารที่ระบุบนหน้าแอปฯ รวมค่าที่จอดรถและค่าทางด่วนหรือไม่ ?

ตอบ: ค่าโดยสารที่ระบุบนหน้าแอปฯ เป็นราคาที่ไม่รวมค่าที่จอดรถและค่าทางด่วน หากงานนั้นมีค่าทางด่วนและค่าที่จอดรถ พาร์ทเนอร์สามารถแจ้งให้ผู้โดยสารทราบและยินอม จากนั้นพาร์ทเนอร์ต้องกรอกมูลค่าเพิ่มเติมในช่อง ‘ค่าทางด่วนและอื่นๆ’


ถาม: งาน Rent จะถูกนับรวมในการคำนวณอินเซนทีฟหรือไม่ ?

ตอบ: งาน Rent จะไม่ถูกนับรวมในการคำนวณอินเซนทีฟ เช่นเดียวกับอัตราการรับงาน และอัตราการยกเลิกงานที่จะมีการคำนวณแยกกัน


ถาม: จำนวนผู้โดยสารสูงสุดสำหรับงาน Rent คือกี่ท่าน ?

ตอบ: จำนวนผู้โดยสารสูงสุดสำหรับงาน Rent คือ 4 ท่าน หากพาร์ทเนอร์ได้รับงานที่มีผู้โดยสารมากกว่า 4 ท่าน พาร์ทเนอร์สามารถยกเลิกงานและระบุ 'จำนวนผู้โดยสารมากเกินไป' เป็นเหตุผลของการยกเลิกงาน

แกร็บขอแจ้งว่าแกร็บจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นหากพาร์ทเนอร์รับงานที่มีผู้โดยสารมากกว่า 4 ท่าน โดยอัตราการรับงานจะไม่มีผลต่อการคำนวณอินเซนทีฟของบริการอื่น


การรับงาน

ถาม: ฉันสามารถปิดการรับงาน Rent ในระยะเวลาการให้บริการที่ฉันไม่ต้องการได้หรือไม่ ?

ตอบ: พาร์ทเนอร์สามารถเปิดหรือปิดการรับงานในแต่ละระยะเวลาการให้บริการได้ ยกตัวอย่างเช่น พาร์ทเนอร์สามารถปิดการรับงานระยะเวลาการให้บริการ 8 และ 10 ชั่วโมงได้หากพาร์ทเนอร์ไม่ต้องการรับงานระยะยาว ในขณะเดียวกันพาร์ทเนอร์สามารถเปิดการรับงาน 2, 4 และ 6 ชั่วโมง


ถาม: อัตราการยกเลิกงานและอัตราการรับงานจะมีผลต่องาน Rent หรือไม่ ?

ตอบ: อัตราการยกเลิกงานและอัตราการรับงานของ Rent จะไม่มีผลต่ออัตราการยกเลิกงานและอัตราการรับงานของ GrabCar อย่างไรก็ตามพาร์ทเนอร์ไม่ควรยกเลิกงานนาทีสุดท้าย หากพบพฤติกรรมดังกล่าว แกร็บจะทำการตรวจสอบและพิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม


ถาม: ฉันจะได้รับค่าโดยสารเมื่อไหร่ หากฉันรับงาน Rent ?

ตอบ: พาร์ทเนอร์จะได้รับค่าโดยสารเมื่อส่งงานเรียบร้อยแล้ว


ระหว่างการเดินทาง

ถาม: ฉันต้องทำอย่างไร หากไปถึงจุดรับแล้วไม่พบและไม่สามารถติดต่อผู้โดยสารได้ ?

ตอบ: หากพาร์ทเนอร์ไม่พบผู้โดยสารที่จุดรับและไม่สามารถติดต่อผู้โดยสารได้เป็นเวลา 10 นาที แกร็บขอแนะนำให้พาร์ทเนอร์ปฏิบัติดังนี้

1. กด 'อื่นๆ' แล้วกด 'ยกเลิก'
2. เลือก 'หาผู้โดยสารไม่พบ' เป็นเหตุผลของการยกเลิกงาน แล้วกด 'ตกลง'


ถาม: ฉันต้องทำอย่างไร หากต้องรอผู้โดยสารที่จุดรับนานเกินกว่า 10 นาที ?

ตอบ: พาร์ทเนอร์จำเป็นต้องแจ้งผู้โดยสารและสามารถกดปุ่ม 'รับผู้โดยสาร' เพื่อเริ่มต้นนับเวลาการให้บริการ


ถาม: ฉันต้องทำอย่างไร หากผู้โดยสารต้องการใช้บริการมากกว่าระยะเวลาที่จองไว้ ?

ตอบ: พาร์ทเนอร์จำเป็นต้องให้บริการผู้โดยสารล่วงเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง แต่หากผู้โดยสารต้องการใช้บริการมากกว่า 1 ชั่วโมง พาร์ทเนอร์สามารถเลือกที่จะรับงานต่อหรือปฏิเสธงานล่วงเวลานี้ได้ อย่างไรก็ตามพาร์ทเนอร์ควรแจ้งผู้โดยสารล่วงหน้าถึงความสะดวกในการรับงานล่วงเวลานี้


ถาม: ฉันจะได้รับค่าโดยสารล่วงเวลาอย่างไร หากผู้โดยสารใช้บริการมากกว่าระยะเวลาที่ผู้โดยสารจองไว้ ?

ตอบ: เมื่อพาร์ทเนอร์กดปุ่ม 'ส่งผู้โดยสาร' หลังจากจบงานแล้ว ระบบจะคำนวณค่าโดยสารล่วงเวลาโดยอัตโนมัติ พาร์ทเนอร์ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติม


ถาม: ฉันต้องทำอย่างไรหากไม่สามารถติดต่อผู้โดยสารได้ในระหว่างการเดินทาง ?

ตอบ: สำหรับงาน GrabPay พาร์ทเนอร์จำเป็นต้องรอจนกว่าจะสิ้นสุดงานที่ผู้โดยสารจองไว้ โดยคุณจะได้รับค่าโดยสารตามปกติ

สำหรับงานที่ชำระเป็นเงินสด กรุณาติดต่อคอลเซ็นเตอร์เพื่อแจ้งถึงปัญหาที่เกิดขึ้น แกร็บจะทำการตรวจสอบ


การส่งงาน

ถาม: ฉันต้องทำอย่างไรหากผู้โดยสารต้องการจบงานก่อนระยะเวลาที่จองไว้ ?

ตอบ: พาร์ทเนอร์สามารถส่งงานก่อนระยะเวลาที่ผู้โดยสารจองไว้หากผู้โดยสารต้องการ โดยพาร์ทเนอร์จะได้รับค่าโดยสารตามปกติ


ถาม: ระยะเวลาการให้บริการจะเริ่มนับและสิ้นสุดที่จุดใด ?

ตอบ: ระยะเวลาการให้บริการจะเริ่มนับเมื่อพาร์ทเนอร์กดปุ่ม 'รับผู้โดยสาร' และจะสิ้นสุดเมื่อพาร์ทเนอร์กดปุ่ม 'ส่งผู้โดยสาร'


 
Rent นับเป็นบริการใหม่จากแกร็บ พาร์ทเนอร์ทุกคนที่สนใจขับ Rent ต้องสมัครใหม่ที่ช่องทางนี้

สนใจอยากขับ ต้องทำอย่างไร ? (สำหรับผู้ที่ผ่านเงื่อนไขและไม่เคยผ่านการสมัคร)

 1. ตรวจสอบเงื่อนไข ศึกษาวิธีการรับงานและกระดานถาม-ตอบด้านล่าง

 2. พาร์ทเนอร์ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ทันทีที่ปุ่ม ‘สมัคร Rent คลิก’ ด้านล่าง

 3. พาร์ทเนอร์จะได้รับการเปิดระบบ Rent ภายใน 5 วันทำการ หากมีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์ที่แกร็บกำหนด

หมายเหตุ

 • แกร็บจะเปิดให้บริการ Rent (within BKK) ในช่วงทดลองตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 61 เป็นต้นไป

 • แกร็บจะเปิดให้บริการ Rent (within BKK) ในช่วงทดลองตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค. 61 เป็นต้นไป